Velkommen til Akksjøområdets Utmarkslag

Akksjøområdets Utmarkslag ble stiftet 01.06.1982 og har som formål å:

samle grunneierne mellom Etna elv og Aksjøvassdraget for på  samvirkemessig grunnlag å utnytte jakt, fiske og bygdeturisme som  næring, i tråd med samvirkelovens regler. I sitt arbeide skal  utmarkslaget søke å tilgodese så vel grunneiernes interesser som de  interesser den ikke jordeiende befolkning har i utmarka.

Området er inndelt i to soner og omfatter 50.000 mål på Veståsen i Nordre Land.

© Copyright - Akksjøområdets Utmarkslag - Utviklet av Land Design